Szentgeometria.hu

Metatron kocka Metatron cube hipercube szabályos testek transzformációja az időben angyalszabályos test dodekaéder platonic solidikozaéder szabályos test icosahedron universe univerzumszabályos test tetraéder platonic solid szabályos test hexaéder platonic solidszabályos test oktaéder platonic solid octahedronforgástestek hímzés szűrminta szűrhimzés fizika ornamentika

Ősi Élet-virága ábrákért Tovább...

 

Ajánló: a Világbiztonságra kattintva további összefüggések és ábrázolások: Mag népe a magyar; Szent Korona és kozmológia, Életmag és fénymag ábrázolások a világ számos kultúrköréből...

A szakrális geometriát a különböző szent ábrázolásokban és az építészetben is megfigyelhetjük. Ez az értékrendszer visszavezet bennünket a történelem előtti időkbe, ahol a maga sokszínűségében egy univerzális emberi kultúrát jelenít meg előttünk. A szakrális arányok és ábrázolások a Föld számos szent helyén ma is megtalálhatók. Talán úgy érthető meg a legkönnyebben mint egy világnézet ami a szimbolikus egyezések alapján mutatja be a különböző kultúrák közös gyökereit. Vallásos szimbólum-rendszerek összefüggései, magában foglalva a végtelent, a tér-időt, az intelligenciát és megjelenési formáit. Az általánosan elfogadott nézet szerint a geometria és a matematikai arányosság megtalálható a hullámokban (a zenében, a fényben, stb) így a kozmológiában is.

 

Segítségével kiterjeszthető az emberi gondolkodás, könnyebb megérteni a modern tudományt, és a különböző tudományos elméleteket. Lásd pl.: Húrelméletek és „M” elmélet melyek szerint nem csak az általunk megélt 3+1 dimenzió létezik, hanem 11, 12, illetve 26. Ezek az elméletek általában nem számolnak a filozófiai aspektusokkal, mint például: ha a különböző dimenziók érintkeznek illetve bármilyen hatással vannak egymásra, akkor nem érdemes számolni őket, hiszen változásukból adódóan megszámlálhatatlanok. Az intelligencia és az idő hatására megváltozó anyagi tér  illetve a megfigyelő tudatos léte is újabb kérdéseket vet fel.

A szent geometria az egyetemes tudás megértéséhez viszi közelebb tanulmányozóját.

 

Az oldal bal felső sarkában a szakrális tudás és emlékezet megtestesülése: a Szent Korona, míg jobbra az Élet-magja ábrázolás látható.  Ezt az önmagában is hatalmas mondanivalóval bíró szimbólumot könnyedén, egy körző segítségével megszerkeszthetjük. Kijelölünk egy pontot, rajzolunk egy kört. Ezután ugyanezzel a sugárral hat pontot jelölünk ki a körön, és a virág szirmaihoz hasonlóan még hat kört készítünk. A kialakult metszéspontok segítségével könnyen megszerkeszthetők a 3 dimenziós szabályos testek. Szabályos testből, vagy platóni testből a 3 dimenziós térben csak 5 létezik, ezek láthatók jobbra. Mindegyik oldalait egyenként egybevágó szabályos sokszögek határolják, minden lapszögük egyenlő és a csúcsalakzataik is egybevágók.

A szabályos  testek elnevezései oldalaik száma szerint: 4 - Tetraéder; 6 - Hexaéder; 8 - Oktaéder; 12 - Dodekaéder; 20 - Ikozaéder; A 3 térdimenziós testeket egymásba transzformáljuk és az idő segítségével egy változó alakzatot jelenítünk meg. Ez a (4 dimenziós) test a Metatron* kocka. *A Metatron a monoteista vallásokban (egyes vallási irányzatokban) az angyalok legfelsőbb szintjén foglal helyet.

 

Képzeljünk el egy hasonló átalakulás ábrázolást a baloldalon található forgástesteknek megfeleltethető ősi szűrhímzés mintákkal! A Magyar népmesék rajzfilmsorozatban is megjelenő égig érő fa motívumot kapjuk.

Ez a fajta megjelenítés sokkal élet-telibb. A magyar néprajzban az Élet-magja ábrázolás a mai napig igen elterjedt. A motívumot megtalálhatjuk többek között hímzésekben, edényeken, és a székely kapukon is.

 

Az ősi hitvilág szerint olyan égi tudásról van szó, melyet az emberiség a történelem előtti időkben kapott...

Az intelligencia számrendszer-független megjelenítése! A szabályos testek az elemekhez is köthetők. Kepler „Mysterium Cosmographicum” című művében: a tetraéder a tűz, a hexaéder a föld, az oktaéder a levegő, a dodekaéder az Univerzumnak, az ikozaéder a víznek felel meg. A dodekaéder 12 ötszögű oldalát Platón a zodiákushoz is köti. Az 5-szög tartalmazza az aranymetszés arányt mely az élővilágban és az Univerzum nagyobb szintjén, például a galaxisok alakjában is megfigyelhető.  A szabályos testek vagy platóni testek azonban már jóval Platón előtt is használatban voltak, találtak már leleteket ősi etruszk területeken is (lásd lentebb).

A szimbolikán és színeken keresztül összefüggések adódnak a kínai asztrológiában szereplő öt elemmel, az égtájakkal és az évszakokkal is. Több más rendszerben is útmutatást adnak, mint a monoteista vallásokban szereplő  angyalok (dzsinnek, szeráfok) hierarchiája, illetve a kozmoszban fellelhető halmazállapotok.

Az úgynevezett titkos társaságok szimbolikája itt kerül bemutatásra! Áttörés a tiszta energiatermelésben fent a menüben, illetve IDE KATTINTVA

Videók és képek lentebb ... A honlap fejlesztés alatt áll, folytatása következik! ...  FRISSÍTÉSEK ITT

 

 

 

teremtés napjai második nap szent geometria szakrálisÉletmagja Életmag Seed of life Élet virágának közepe középső része

A Teremtés napjainak megfelelően

tetraéder kristály vasszulfid vaskovand kénkovandszabályos test dodekaéder kvázikristály
szabályos test oktaéder fluorit kristály crystal octahedron

Oktaéder formájú fluorit kristályok; Lent: Ásványövek a naprendszerben

Dodekaéder kvázikristály

Ha alumíniumot, rezet és vasat olvasztunk össze majd az olvadékot lehűtjük, tökéletés dodekaéder alakú szemcsék jöhetnek létre, amelyeket tizenkét szabályos ötszögletű oldallapjuk határol.

Tetraéder (kocka) alakú pirit kristályok

(más néven vaskovand, kénkovand vagy vas szulfid).

Előfordul dodekaéder alakban is.

 

Kristályszerkezetek (néhány példa)

szabályos testek ősi etruszk leletFibonacci spirál arányok aranymetszés torony virág csontozat kézfej kettőskereszt piramis szfinx toboz

Szabályos testek ősi ábrázolásai

ősi dodekaéder 12 oldalú szabályos test rómaihórusz szeme vesica piscis

Hórusz szeme

„Cymatics”

Hanghullámok és szakrális geometria

A jobbra látható Szent Korona pártaelemek elkészítésének egy lehetséges szakrális módja a forró, folyékony arany és zománc hangkezelése.

Így maga a hang is rögzítve van!*

2 dimenziós „lehetség-rács” a 4 dimenziós téridőben

Lehetséges rovásírásos olvasat szimmetrikusan jobbról balra és balról jobbra:

J (Ly)-E (É)-H-Sz-Us

ADA F (Föld-körkereszt)

-Jézus adá Föld-

+ nikolsburgi ABC „Us” vagyis Ős jele

vesica piscis teremtés napjai szakrális geometria szent jézus krisztus jele

Vesica Piscis

Ajánló:

Tiszta energia az egész világon! Lehetséges ez?

Világszintű együttműködéssel: IGEN!

Ősi tudás és a tudomány ma - Mi van a színfalak mögött? Tudnunk kell az igazságot! Az emberek világszintű együttműködése: Szabadság - béke és fenntartható fejlődés! Készüljön a technológiai szingularitásra!

Mi rendezzük és megosztjuk az információt!

WOWS:A világ első „nincs titok” szolgálata: Teljesen Nyílt Világbiztonság

Publikus!

Születés a 4. dimenzióba

Fibonacci vagy más néven aranymetszés arányok a kozmológiában, a szimbolikában és a természetben

Az aranymetszés vagy aranyarány egy olyan arányosság, ami a természetben és művészetben is gyakran megjelenik, természetes egyensúlyt teremtve a szimmetria és az aszimmetria között. Numerikusan kifejező irracionális Φ ≈ 1,618 számnak (görög nagy fí) számos érdekes matematikai tulajdonsága van....

Az aranymetszés arányait tartalmazó formák máig nagy esztétikai értékkel bírnak, számos területen alkalmazzák. Nagy mértékben hat a szépérzékünkre.

12 hun-magyar rovás abc Fischer Károly gyűjtése szakrális szent geometria téridő 4. dimenzió dimenziók nagy felbontás

12 hun-magyar rovás ABC

Fischer Károly Antal gyűjtése

Nagyítható!

Szent Korona koronázási ékszerek jelvények kard országalma jogar oroszlán körkereszt

A Szent Korona és a koronázási jelvények szimbolikája

Nagyfelbontású képek: itt

Ősi technológiák

Videó magyar felirattal:

Bizonyítékok egy ősi globális kultúráról. Az eltűnt atlantiszi civilizáció nyomában. Istenségek a sumér, egyiptomi, pre-kolumbiai, stb., ábrázolásokban.

Összefüggések a világ piramisai és a fejlett csillagászati tudás között...

Add a kezdõlapodhoz!E-mailben küld

Az oldal ajánlása:

Mimagyar.hu

Magyar termékek közvetlenül a gyártóktól

Közös gondolkodásra hívunk mindenkit, és tettekre sarkalljuk mindazokat, akik aggódnak a munkahelyeikért, megélhetésükért, népeink kultúrájáért, hagyományaiért, műveltségéért. Fogjunk össze, hogy a nagyhatalmú pénzvilág, és a nemzeteken felülemelkedő, embertelen kereskedelmi nagyvállalatok már ne vehessenek el tőlünk többet, mint amennyit már elvettek, s hogy visszaszerezhessünk mindent, ami a mienk volt: gazdaságunkat, iparunkat, kereskedelmünket, mezőgazdaságunkat, életünket!

Világbizonság.hu

Szent Korona párta pártaelem pártaelemek szent ábrázolás hang cymatics transzlucid zománc arany igazgyöngySzent Korona párta pártaelem pártaelemek szent ábrázolás hang cymatics transzlucid zománc arany

A Szent Korona „transzlucid” zománc díszítései

*Az oldalon megtalálható anyagok  szabadon terjeszthetők a forrás megjelölésével!

Kapcsolatfelvétel a Világbiztonságon keresztül! info@vilagbiztonsag.hu

Főoldal

Add a kezdõlapodhoz!E-mailben küld

Az oldal ajánlása  barátnak, ismerősnek:

Videó: Élet-magja ábrázolás és továbbszerkesztése . Brahms: Magyar Tánc No. 5.

A kép és zene matematikai hasonlósága nem véletlen, a csárdás táncról van szó.

Animáció: IEOIE

Kvízjáték:

Szimbolika

Gábriel arkangyal szobra a Millenniumi emlékmű központjában